پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران. doc

این محصول ارزشمند " پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران. doc "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

           نوع فایل: word قابل ویرایش 160 صفحه   مقدمه: مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و جهاني) بوجود مي آ يند، وبا توجه به هرگونه تغيير در شرايط محيط سياسي تغيير پذير هستند، بدين علت دانشمندان علوم انساني به اتفاق معتقدند، مفاهيم علوم انساني از ويژگي نسبيت برخوردارند. بنابراين مفهوم امنيت ملي نيز بعنوان يكي از مفاهيم سياسي از اين امر مستثني نيست. همانطور كه می دانيم، تولد اصطلاح امنيت ملي به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسيله قرارداد وستفاليا در سال 1648 م بر مي گردد. به مجرد اينكه ما بين دولت ملت ها مرزبندي شد، منافع و امنيت ملي بر اساس مرزها ترسيم گرديد. هرگونه تغيير در مرزها، تجاوز محسوب گرديده، امنيت ملي را به مخاطره مي كشيد. بهمين علت دولت – ملت ها در پي حفظ امنيت خود به تقويت قدرت نظامي، دست زدند. در اين زمان،چنين تصور مي شد كه برتري قدرت نظامي نسبت به ساير همسايگان امنيت ملي را تضمين خواهد ساخت. بنابراين هر دولت – ملتي بدنبال افزايش قدرت نظامي بود.          در اين دوره ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت رزم انفرادی -۶۵ اسلاید

این محصول ارزشمند " پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت رزم انفرادی  قالب بندی :پاورپوینت تعداد اسلاید: 65     محتویات تعریف رزم انفرادی تعریف تاکتیک چک لست تجهیزات انفرادی تجهیزات انفرادی منظور از آموزش تجهیزات انفرادی کیسه انفرادی کیسه انفرادی محتوی اقلام زیر می باشد لیست اقلام اردوگاهی گروهان و رزم و تمرینات صحرائی چک لیست شناسایی عوارض زمین   تعریف عوارض زمین انواع عوارض زمین منظور از شناسایی عوارض زمین   عوارض طبیعی عوارض مصنوعی تقسیم بندی زمین از لحاظ دید تعاریف و اصطلاحات خط الرأس جغرافیایی(یال) خط الرأس نظامی خط القعر شیار سوک کنج   پرتگاه حاشیه یا لبه رودخانه کرانه نزدیک کرانه دور کرانه راست و چپ جزیره و . .. حدود اختفاء شیب و ضد شیب اصول اقدامات احتیاطی پدافند غیر عامل چک لیست استتار، اختفا ، پوشش تعریف اختفاء انواع اختفا ء اصول نگهبانی ، ایست و بازرسی کلمه ی شناسایی ( اسم رمز ) نحوه ایست و بازرسی هنگامی که عابر آشناست نگهبان زوجی باشد عناصری که در پاسدارخانه فعالیت می کنند وظایف مسؤول پاسدارخانه نکات ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت رزم انفرادی -۶۵ اسلاید

این محصول ارزشمند " پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت رزم انفرادی  قالب بندی :پاورپوینت تعداد اسلاید: 65     محتویات تعریف رزم انفرادی تعریف تاکتیک چک لست تجهیزات انفرادی تجهیزات انفرادی منظور از آموزش تجهیزات انفرادی کیسه انفرادی کیسه انفرادی محتوی اقلام زیر می باشد لیست اقلام اردوگاهی گروهان و رزم و تمرینات صحرائی چک لیست شناسایی عوارض زمین   تعریف عوارض زمین انواع عوارض زمین منظور از شناسایی عوارض زمین   عوارض طبیعی عوارض مصنوعی تقسیم بندی زمین از لحاظ دید تعاریف و اصطلاحات خط الرأس جغرافیایی(یال) خط الرأس نظامی خط القعر شیار سوک کنج   پرتگاه حاشیه یا لبه رودخانه کرانه نزدیک کرانه دور کرانه راست و چپ جزیره و . .. حدود اختفاء شیب و ضد شیب اصول اقدامات احتیاطی پدافند غیر عامل چک لیست استتار، اختفا ، پوشش تعریف اختفاء انواع اختفا ء اصول نگهبانی ، ایست و بازرسی کلمه ی شناسایی ( اسم رمز ) نحوه ایست و بازرسی هنگامی که عابر آشناست نگهبان زوجی باشد عناصری که در پاسدارخانه فعالیت می کنند وظایف مسؤول پاسدارخانه نکات ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت رزم انفرادی -۶۵ اسلاید

این محصول ارزشمند " پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت رزم انفرادی  قالب بندی :پاورپوینت تعداد اسلاید: 65     محتویات تعریف رزم انفرادی تعریف تاکتیک چک لست تجهیزات انفرادی تجهیزات انفرادی منظور از آموزش تجهیزات انفرادی کیسه انفرادی کیسه انفرادی محتوی اقلام زیر می باشد لیست اقلام اردوگاهی گروهان و رزم و تمرینات صحرائی چک لیست شناسایی عوارض زمین   تعریف عوارض زمین انواع عوارض زمین منظور از شناسایی عوارض زمین   عوارض طبیعی عوارض مصنوعی تقسیم بندی زمین از لحاظ دید تعاریف و اصطلاحات خط الرأس جغرافیایی(یال) خط الرأس نظامی خط القعر شیار سوک کنج   پرتگاه حاشیه یا لبه رودخانه کرانه نزدیک کرانه دور کرانه راست و چپ جزیره و . .. حدود اختفاء شیب و ضد شیب اصول اقدامات احتیاطی پدافند غیر عامل چک لیست استتار، اختفا ، پوشش تعریف اختفاء انواع اختفا ء اصول نگهبانی ، ایست و بازرسی کلمه ی شناسایی ( اسم رمز ) نحوه ایست و بازرسی هنگامی که عابر آشناست نگهبان زوجی باشد عناصری که در پاسدارخانه فعالیت می کنند وظایف مسؤول پاسدارخانه نکات ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت رزم انفرادی -۶۵ اسلاید

این محصول ارزشمند " پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت رزم انفرادی  قالب بندی :پاورپوینت تعداد اسلاید: 65     محتویات تعریف رزم انفرادی تعریف تاکتیک چک لست تجهیزات انفرادی تجهیزات انفرادی منظور از آموزش تجهیزات انفرادی کیسه انفرادی کیسه انفرادی محتوی اقلام زیر می باشد لیست اقلام اردوگاهی گروهان و رزم و تمرینات صحرائی چک لیست شناسایی عوارض زمین   تعریف عوارض زمین انواع عوارض زمین منظور از شناسایی عوارض زمین   عوارض طبیعی عوارض مصنوعی تقسیم بندی زمین از لحاظ دید تعاریف و اصطلاحات خط الرأس جغرافیایی(یال) خط الرأس نظامی خط القعر شیار سوک کنج   پرتگاه حاشیه یا لبه رودخانه کرانه نزدیک کرانه دور کرانه راست و چپ جزیره و . .. حدود اختفاء شیب و ضد شیب اصول اقدامات احتیاطی پدافند غیر عامل چک لیست استتار، اختفا ، پوشش تعریف اختفاء انواع اختفا ء اصول نگهبانی ، ایست و بازرسی کلمه ی شناسایی ( اسم رمز ) نحوه ایست و بازرسی هنگامی که عابر آشناست نگهبان زوجی باشد عناصری که در پاسدارخانه فعالیت می کنند وظایف مسؤول پاسدارخانه نکات ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت سونوتراپی – ۱۸ اسلاید

این محصول ارزشمند " دانلود پاورپوینت سونوتراپی - 18 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

        •پرتو های ماوراء صوت در قسمت های سونوگرافی و سونو تراپی کاربرد فراوان دارند . دستگاهها ی سنگ شکن کلیه ودر صنعت در رشته های NDT و آزمایش های غیر مخرب کاربرد دارد. •در سونوگرافی فرکانس بین 1 تا 15 مگا هرتز می باشد و در سونو تراپی بین 670 کیلو هرتز و 3 مگا هرتز می باشد . فر کانس در سونو گرافی رنج بالاتری نسبت به سونوتراپی دارد . سرعت سیر صوت در بافت های نرم بدن بسیار به هم نزدیک است . •در دستگاه های سنگ شکن کلیه هم از ultra sound استفاده می شود . اطراف سنگ مایع ادرار وجود دارد . با سونوگرافی یا فلوروسکوپی به مکان دقیق سنگ و اندازه و جنس آن پی می بریم . موج را در یک امتداد کانونی می کنیم . توسط عدسی کانونی می کنیم و کانون را روی سنگ می اندازیم موج را به صورت پالسی می فرستیم . اطراف سنگ مایع به جریان می افتد و می تواند آن را خورد کند . اگر سنگ خیلی متراکم باشد ماوراء صوت زیاد به بافت آسیب می رساند . اندازه سنگ هم خیلی مهم است اگر خیلی بزرگ باشد بدن توانایی دفع آن را ندارد . •سونوتراپی به درد درمان بیماری های عصبی و آرتروز می خورد . ...

ادامه نوشته »

پروژه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه حل های برون رفت از بحران مربوط در ایران. doc

این محصول ارزشمند " پروژه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه حل های برون رفت از بحران مربوط در ایران. doc "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

          نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه     چکیده: هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است . علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی ک ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت پادماده – ۱۶ اسلاید

این محصول ارزشمند " دانلود پاورپوینت پادماده - 16 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

        •سازماندهي باغ وحش توسط کوارک ها •1964: مدل کوارکي توسط گلمن و زوئيک ارائه شد. –مدل کوارکي آنها(u,d,s) توانست هادرون ها را   توصيف کند. –شواهد تجربي وجود کوارک ها و بعد از آن گلئون ها را    تاييد کرد. •مدل کوارکي در 1970: سه کوارک و چهار لپتون –پيش بيني وجود کوارک افسون(c) –1974کشف کوارک افسون •1975: کشف تاو و نيوترون وابسته به آن •1980: کشف کوارک ته(b) •1995: کشف کوارک سر متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت سد و موانع در مقابله با اغتشاشات شهري -۹۴ اسلاید

این محصول ارزشمند " پاورپوینت سد و موانع در مقابله با اغتشاشات شهري -94 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت سد و موانع  در مقابله با اغتشاشات  شهري قالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید:94     محتویات سرفصل‌هاي تحقيق   فصل اول: بيان مقدمه، تعاريف اصطلاحات و اهميت و ضرورت   فصل دوم: آشنايي با موانع شهري   فصل سوم: تاکتیک سد و موانع   فصل چهارم: عمليات رفع موانع توسط نيروهاي كنترل اغتشاش   فصل پنجم: برداشتن موانع توسط نيروهاي اغتشاشگر       مقدمه : به تحقيق استفاده از ابزار و تجهیزات سد و موانع توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي در مقابله با اغتشاشات شهري و  نا آرامي‌هاي اجتماعي، ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و هرگونه عدم استفاده صحیح از تجهیزات فوق ، موجب بروز مشكلات و آسيب‌هاي جبران ناپذيري در صحنه‌هاي عملياتي خواهد شد . لذا لازم است نيروهاي فوق آموزشهاي لازم را جهت استفاده بهينه از تجهيزات سد و موانع و رفع موانع  كسب و در راستاي اجراي ماموريتهاي ابلاغي بكارگيري نمايند.     اهميت و ضرورت:   بررسي عملكرد ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ادبیات سوّم راهنمایی – ۱۰ اسلاید

این محصول ارزشمند " دانلود پاورپوینت ادبیات سوّم راهنمایی - 10 اسلاید "را از sara-file.ir دانلود نمایید.

          1- بدان كوش تا زود دانا شوي      چو دانا شوي زود والا شوي معنی: تلاش كن تا هرچه زودتر به دانايي برسي كه اگر به آن دست يابي، به بزرگي ها دست خواهي يافت. vدر اين بيت و بيت بعدي، تكرار حرف (الف) واج آرايي وجود دارد. نه دانا تر آن کس كه والاتر است      كه والاتر است آن كه داناتر است معنی: كسي كه بلند مرتبه تر از ديگران است، الزاماً دانا تر از ديگران نيست بلكه آن كسي كه داناتراست، نسبت به ديگران مرتبه ي بالاتري دارد. v آرايه ی قلب: به جابه جايي اجزاي جمله در شعر و نوشته هاي ادبي، كه باعث عمق معنا در آن ميشود، آرايه ي قلب مي گويند.   متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

ادامه نوشته »