خانه / مدیریت / بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران…

فهرست مطالب
چکیده…….. ۱
فصل اول: كليات تحقیق.
۱-۱مقدمه.. ۴
۲-۱ بیان مسئله.. ۵
۳-۱ چارچوب نظریو مدل تحقیق.. ۷
۴-۱ فرضیه های تحقیق.. ۹
۵-۱ اهداف تحقیق.. ۹
۱-۵-۱ اهداف علمی.. ۹
۲-۵-۱ اهداف کاربردی.. ۱۰
۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۱
۷-۱ تعریف واژه های تحقیق.. ۱۲
فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق.
۱-۲ مقدمه.. ۱۶
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها.. ۱۸
۲-۲ ساختار مالکیت.. ۱۸
۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت.. ۱۸
۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت.. ۱۹
۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت.. ۲۱
۴-۲-۲…

همچنین ببینید

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل)…

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *