خانه / بایگانی برچسب: پایه ششم

بایگانی برچسب: پایه ششم

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه هشتم (صنایع دستی)

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه هشتم (صنایع دستی) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۱۷ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۱ کار و فن آوری پایه ششم ( آشنایی با رایانه )

پاورپوینت فصل ۱ کار و فن آوری پایه ششم ( آشنایی با رایانه ) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۲۹ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه ششم ( کار با رایانه)

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه ششم ( کار با رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۱۹ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه ششم (نقاشی با رایانه)

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه ششم (نقاشی با رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۱۲ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه ششم ( هنرهای دستی دوخت جامدادی)

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه ششم ( هنرهای دستی دوخت جامدادی) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۴۶ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۵ کار و فن آوری پایه ششم ( تایپ در رایانه)

پاورپوینت فصل ۵ کار و فن آوری پایه ششم ( تایپ در رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۳۰ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۶ کار و فن آوری پایه ششم (نوشتن با رایانه)

پاورپوینت فصل ۶ کار و فن آوری پایه ششم (نوشتن با رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۳۷ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۷ کار و فن آوری پایه ششم (کار با چوب و فلز)

پاورپوینت فصل ۷ کار و فن آوری پایه ششم (کار با چوب و فلز) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه کار با چوب و فلز(ساخت آویز) ۵۰ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۸ کار و فن آوری پایه ششم (الگوریتم و روند نما)

پاورپوینت فصل ۸ کار و فن آوری پایه ششم (الگوریتم و روند نما) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۲۹ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۹ کار و فن آوری پایه ششم (تهیه غذا)

پاورپوینت فصل ۹ کار و فن آوری پایه ششم (تهیه غذا) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه تهیه غذا (سالاد سبز) ۴۰ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »