خانه / بایگانی برچسب: کار و فن آوری

بایگانی برچسب: کار و فن آوری

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه هشتم (الکترونیک)

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه هشتم (الکترونیک) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۲۷ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه هشتم (شهروند الکترونیکی ۱)

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه هشتم (شهروند الکترونیکی ۱) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۱۵ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه هشتم (صنایع دستی)

پاورپوینت فصل ۴ کار و فن آوری پایه هشتم (صنایع دستی) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۱۷ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۵ کار و فن آوری پایه هشتم (شهروند الکترونیکی ۲)

پاورپوینت فصل ۵ کار و فن آوری پایه هشتم (شهروند الکترونیکی ۲) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هفتم ۲۸ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۶ کار و فن آوری پایه هشتم (پرورش و نگهداری از حیوانات)

پاورپوینت فصل ۶ کار و فن آوری پایه هشتم (پرورش و نگهداری از حیوانات) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هفتم ۱۸ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۷ کار و فن آوری پایه هشتم (امور اداری و مالی)

پاورپوینت فصل ۷ کار و فن آوری پایه هشتم (امور اداری و مالی) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۱۵ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۸ کار و فن آوری پایه هشتم (معماری و سازه)

پاورپوینت فصل ۸ کار و فن آوری پایه هشتم (معماری و سازه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه هشتم ۳۴ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۱ کار و فن آوری پایه ششم ( آشنایی با رایانه )

پاورپوینت فصل ۱ کار و فن آوری پایه ششم ( آشنایی با رایانه ) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۲۹ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه ششم ( کار با رایانه)

پاورپوینت فصل ۲ کار و فن آوری پایه ششم ( کار با رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۱۹ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه ششم (نقاشی با رایانه)

پاورپوینت فصل ۳ کار و فن آوری پایه ششم (نقاشی با رایانه) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه ۱۲ صفحه اسلاید قابل ویرایش ... دریافت فایل

ادامه نوشته »