خانه / بایگانی برچسب: word

بایگانی برچسب: word

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل)…

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل)… فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقیق. ۱ ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲ بیان مساله . ۲ ۱-۳ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. ۴ ۱-۴ مبانی نظری …

ادامه نوشته »

بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك…

بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك…  چكيده: هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی …

بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی … چكيده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد ۱۰۵ نفر میباشند .این تحقیق از نظر هدف از …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)…

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)… چکیده پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در …

ادامه نوشته »

بازتاب اندیشه تأویلی در آثار ناصرخسرو قبادیانی…

بازتاب اندیشه تأویلی در آثار ناصرخسرو قبادیانی… فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده۱ فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱٫ مقدمه۳ ۱-۲٫ بیان مسأله۵ ۱-۳٫ سوالات تحقیق۹ ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق۹ ۱-۵٫فرضیه‏های تحقیق۹ ۱-۶٫ اهداف تحقیق۱۰ ۱-۷٫ پیشینة تحقیق۱۰ ۱-۸٫ روش تحقیق و گردآوری اطلاعات تحقیق۱۰ ۱-۹٫ حدود و قلمرو تحقیق۱۱ …

ادامه نوشته »

انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم …

انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم … خلاصه فارسی انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم دسته ای از سویه های اشریشیاکلی که قابلیت بیماری زایی در …

ادامه نوشته »

آداب و رسوم مردم ایرانشهر…

آداب و رسوم مردم ایرانشهر… فهرست مطالب راهنماي تلفظ (آوانگاری)‌ع چکیده۱ فصل اول : کلیات۲ ۱-۱- بیان مسأله۳ ۱-۲- موقعیت جغرافیایی ایرانشهر:۵ ۱-۳- پوشش گیاهی ایرانشهر:۷ ۱-۴- تاریخ قوم بلوچ:۷ ۱-۵- مذهب مردم بلوچ:۸ ۱-۶- آب و هوای ایرانشهر :۸ ۱-۷- کارخانجات مهم ایرانشهر:۸ ۱-۸- طوایف ساکن ایرانشهر:۸ ۱-۹- طبقات …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ چکیده  در یک آزمایش فاکتوریل ۳×2 با طرح پایه کاملا تصادفی تاثیر سطوح مختلف (۰،۴، و ۸ درصد) کنجاله گوار …

ادامه نوشته »

اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره درادبیّات منظوم…

اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره درادبیّات منظوم… فهرست مطالب چکیده … ۱ فصل اول : کلّیات ۱-۱- مقدمۀ تحقیق ..۲ ۱-۲- بیان مسئله ..۴ ۱-۳- سوالات تحقیق..۶ ۱-۴-پیشینه تحقیق ..۶ ۱-۵-اهداف وضرورت تحقیق..۷ ۱-۶- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۷ ۱-۷- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۸- تعاریف واژه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۹- حدود و… …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت….

بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت….  چکیده  بررسی تاثیر پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در رت  امروزه جراحی­های پلاستیک از جمله پیوندهای پوستی آزاد، نقش بسیار مهمی را در درمان زخم­ها و نقایص پوستی، در انسان و حیوانات به ویژه اسب و حیوانات خانگی ایفا …

ادامه نوشته »